1

Melamed

Melamed este un cuvânt în limba ebraică care a intrat și în idiș și care înseamnă învățător, dascăl.

În perioada celor două mii de ani de Exil, în societatea evreilor postul acesta era una dintre cele mai importante în fiecare comunitate.

Melamedul preda copiilor evrei Tanach, Rași, Mișna . El îi pregătea pe băieți pentru Bar Mițva cu citirea tradițională a pericopei săptămânii , a Haftara-lei și pregătirea discursului de mulțumire pentru părinți.

Dascălii care au ocupat postul acesta important au dat posibilitatea poporului evreu ca în cei aproape două mii de ani de exil să-și păstreze religia și tradițiile și să nu devină un popor analfabet.